Onze medewerkers

 

Aletta de Goede-Udding
tandarts, DGA        
Cerec- & cosmetisch specialist

Jascha de Goede
financiële zaken

Davina Romijn
tandarts

Tara Reuvers
tandarts 

Hester Frima-de Boer
tandarts

Onno Kooren
orthodontie

Wendy Groen
mondhygiëne & preventie

Lotte Botman
mondhygiëne & preventie, assistente

Denise Boekhoff
tandartsassistente

Nicolette Bransen
balie manager

Manisja Basharat
mondhygieniste 

Phelina de Goede
assistente, tandarts (i.o.)

Bores Kager
mondhygienist

Jascha de Goede jr.
balie, assistentie 

 

 


 

Corona update:

Geachte patiënt,

Onze praktijk is weer volledig geopend. In de praktijk worden de WIP-richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) volledig nageleefd. Bovendien hebben wij deze verscherpt met extra maatregelen zodat wij voldoende bescherming bieden tegen elke virale of bacteriële infectie.

Mits u niet binnen de risicogroep valt en geen gezondheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts, gaan de geplande afspraken dus gewoon door.

Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en worden op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

Medewerkers zijn zich extra bewust van hygiëne. Zij wassen en/of ontsmetten regelmatig hun handen en de behandelruimtes.

Wij zien er op toe dat er niet teveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn door onze planning aan te passen.

Wij vragen patiënten om zoveel mogelijk alléén naar de praktijk te komen.

Men wordt gevraagd om in de wachtruimte minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Wilt u zelf uw afspraak opschorten of heeft u overige vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via het nummer 072 581 3885 of stuurt u een email naar info@dentaluddingbergen.nl.

Team Tandartsenpraktijk Dental Udding


Dental Udding Bergen BV
St Antoniusstraat 1
1861 LD Bergen
072-5813885