Praktijkinfo

Avond- en Weekenddiensten
De avond- en weekeinddiensten zijn geregeld in samenwerking met de tandartsen uit Bergen, Warmenhuizen en Schoorl. De dienst is met nadruk bedoeld voor urgente situaties, zoals hevige kiespijn, zwellingen, nabloedingen en trauma's. Contact opnemen met de dienstdoende tandarts. De dienst is dus niet bedoeld voor uitgevallen vullingen, cosmetische correcties en chronische pijnklachten.
De dienst gaat van maandag t/m donderdag in om 18.00 uur en eindigt de volgende ochtend om 08.00 uur. De weekeinddienst is van vrijdagmorgen 08.00 t/m maandagmorgen 08.00 uur. Het is te doen gebruikelijk dat de behandelingen tijdens de avond- en weekeinddienst contant of per PIN afgerekend worden. U ontvangt een gespecificeerde declaratie die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen.


Aanwezigheid (o.v.)

- Tandarts Udding is doorgaans aanwezig op Woensdag, Donderdag en Vrijdag

- Tandarts Romijn is aanwezig op Dinsdag

- Tandarts Reuvers is aanwezig op Dinsdag

- Tandarts Frima-de Boer is aanwezig Woensdag, Donderdag

- Mondhygieniste Basharat is aanwezig op Donderdag

- Mondhygienist Kager is aanwezig op Maandag en Vrijdag

 

Corona update:

Geachte patiënt,

Onze praktijk is weer volledig geopend. In de praktijk worden de WIP-richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) volledig nageleefd. Bovendien hebben wij deze verscherpt met extra maatregelen zodat wij voldoende bescherming bieden tegen elke virale of bacteriële infectie.

Mits u niet binnen de risicogroep valt en geen gezondheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts, gaan de geplande afspraken dus gewoon door.

Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en worden op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

Medewerkers zijn zich extra bewust van hygiëne. Zij wassen en/of ontsmetten regelmatig hun handen en de behandelruimtes.

Wij zien er op toe dat er niet teveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn door onze planning aan te passen.

Wij vragen patiënten om zoveel mogelijk alléén naar de praktijk te komen.

Men wordt gevraagd om in de wachtruimte minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Wilt u zelf uw afspraak opschorten of heeft u overige vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via het nummer 072 581 3885 of stuurt u een email naar info@dentaluddingbergen.nl.

Team Tandartsenpraktijk Dental Udding


Dental Udding Bergen BV
St Antoniusstraat 1
1861 LD Bergen
072-5813885